פתיחת הרשמה לכימיאדה 2019-2020

תלמידים ומורים יקרים שלום,

כימיאדה 2019-2020 יוצאת לדרך!

שלב א' מתקיים בבתי הספר בשני מועדים בחודש אוקטובר ומיועד לכל התלמידים הרוצים לקחת חלק בו. הוא מכיל מבחן במתכונת מקוונת 25 שאלות (מבחן אמריקאי) בתחומיה השונים של כימיה ויעלה לאתר ביום הבחינה.

ההרשמה פתוחה עד לתאריך 17/10/19 באתר משרד החינוך, שם גם נמצאים מבחני תרגול הפתוחים עד 24 שעות לפני הבחינה.

מועדי הבחינה יתקיימו בתאריכים 24/10/2019 וב-31/10/2019, הן לתלמידי ט'-י' והן לתלמידי י"א-י"ב. ניתן להצטייד בדפי טיוטה וכלי כתיבה, ויש להצטייד במחשבון.

כאמור, המבחן מתקיים בבתי הספר באופן מקוון – כניסה באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך (שם משתמש וסיסמה). יש לוודא מבעוד מועד כי לכל תלמיד שם משתמש וסיסמא פעילים ותקינים.

המערכת כולה תפתח בשעה 08:00 ותיסגר סופית ב 14:00. משמע, שעת הכניסה המאוחרת ביותר שתאפשר היבחנות של 90 דקות הינה 12:30.
תלמיד שיכנס לאחר זמן זה יאלץ לסיים את מבחנו עוד בטרם הסתיימו 90 הדקות שמגיעות לו כיוון שהמערכת כולה נסגרת ב-14:00 באופן גורף וארצי. אין הארכות זמן מכל סוג שהוא.

לפרטים נוספים:

מידע כללי מפורטל תלמידים – האולימפיאדות הבינלאומיות של משרד החינוך

מכתב למנהלים בנושא איתור תלמידים לנבחרות ישראל לאולימפיאדות הבינלאומיות במדעים.

ולהרשמה:

הרשמה לשלב א' – כימיאדה 2019-2020

בהצלחה!