תוצאות גמר הכימיאדה לשנת 2018-2019

הזוכים בגמר הכימיאדה ה-20, שהתקיים בתאריך 27/12/18 בפקולטה לכימיה ע"ש שוליך בטכניון:

מקרב תלמידי י' זכו וולפין כפיר מבית הספר הכפר הירוק, אלון גרוסמן מחט"ב שמואל הנגיד, גמרסני טוהר מבית ספר גולדה מאיר, מרגריטה גרינברג מבית הספר הכפר הירוק, תוכנית נעל"ה ודנה כהן, ממקיף ג' אשדוד.

מקרב תלמידי י"א זכו במקום הראשון רון שפרינץ ממקיף ג' אשדוד, במקום השני בר שפר מקריית החינוך דרור בבני דרור ובמקום השלישי וורד ג'מיל יחיא מבית הספר הרב תחומי בטייבה ואלון סוטמן מעירוני ה' בחיפה.

מקרב כיתות י"ב זכו במקום הראשון רון רפאלי מרופין, במקום השני הלל שוחט מהתיכון שליד האוניברסיטה בירושלים ובמקום השלישי יואב לב מהכפר הירוק.

זוכי הכימיאדה לשנת 2018-2019. מימין לשמאל: בר שפר, מאיה טויבנשלק, טומי ויינטראוב, הלל שוחט, דר' איזנה ניגל אטינגר, אסף מעודה, רון שפרינץ, רון רפאלי, אלון סוטמן, רז לוטן.

ברכות לזוכים!

תוצאות שלב ב' לכיתות י"א-י"ב, שלב א' לכיתות ט'-י', תחרות הכימיאדה 2018-2019

תלמידים ומורים יקרים,
ברכות לתלמידים העולים לשלב הגמר בכימיאדה!

תלמידים נוכחים בהרצאה בפקולטה לכימיה, תחרות הכימיאדה 2018-2019

תוצאות שלב ב' (לכיתות י"א-י"ב) ושלב א' (לכיתות ט'-י') נשלחו במייל למרכזי הכימיה בבתי הספר ולתלמידים, ומצורפים אליהם מכתבים אישיים לכל תלמיד ותלמידה שעלו לשלב הגמר.
במכתבי הקבלה ישנו לינק לרישום לשלב הגמר בכימיאדה. אנא הרשמו בהקדם!

לכיתות ט'-י', שלב הגמר יתקיים ביום רביעי, בתאריך 26.12.2018, בפקולטה לכימיה בטכניון בחיפה.

לכיתות י"א-י"ב, שלב הגמר יתקיים בימים רביעי וחמישי, בתאריך 26-27.12.2018, בפקולטה לכימיה בטכניון בחיפה.

תעודות השתתפות בשלב ב' נשלחו במייל למרכזי הכימיה בבתי הספר ולתלמידי כיתות י"א-י"ב.

אנו מודים לכלל המורים והתלמידים על השתתפותכם, נשמח לראותכם בשנה הבאה.

חומר לימוד לכיתות ט'-י' לשלב הגמר בכימיאדה הארצית לשנת 2018-2019

הנושאים החדשים לשלב הגמר:

כל החומר של שלב א' יהיה בבחינה. בנוסף, נא ללמוד את החומרים בנוספים עבור שלב הגמר:

חומצות ובסיסים רב פרוטים

 1. pH של חומצה רב פרוטית.
 2. חישוב ריכוז של כל הצורונים בתמיסה של חומצה רב פרוטית.
 3. הרכב התמיסה הרב פרוטית.
 4. קבוע חומציות Ka.

פעולת הבופר

 1. טיטרציה של חומצות ובסיסים (חומצה חזקה עם בסיס חזק, חומצה חזקה עם בסיס חלש, חומצה חלשה עם בסיס חלש).

תרמודינמיקה

 1. G=∆H-T∆S∆   הבנת המשוואה ותכונותיה בתהליכים אקסותרמיים ואנדותרמיים.
 2. אנטרופיה, חישוב האנטרופיה בתגובה
 3. אנתלפיית היווצרות, אנתלפיית שריפה.
 4. חוק הס

כימיה אי-אורגנית

 1. תאוריית השדה הגבישי (CFT), עבור קומפלקסים טטרהדרלים בלבד.
 2. הבנת והכרת המושגים: Low spin, High spin, אכלוס אלקטרונים באורביטלי d (רק עבור תאוריית CFT).
 3. הסדרה הספקטרוכימית-השפעת הליגנדות השונות על פיצול אורביטלי ה-d
 4. צבעי הקומפלקסים
 5. התכונות המגנטיות של קומפלקסים ומשיכה למגנט (פארמגנטיות ודיאמגנטיות)
 6. אלקטרונים מזווגים, אלקטרונים בלתי מזווגים

תת נושא עבור תלמידים המעוניינים להצטרף לאולימפיאדה הבינלאומית בכימיה

 1. מומנט מגנטי:   μ=μB (N(N+2))^0.5   – שימוש הנוסחה בכימיה אי-אורגנית ואכלוס האלקטרונים באורביטלי ה-d של הקומפלקס האוקטהדרלי בהתאם לערכים במשוואה.

הערה: נושא זה הוא נושא רשות, וינתן כשאלת בונוס בלבד.

שיווי משקל של מסיסות

 1. מכפלת מסיסות
 2. היווצרות משקעים, Qsp  לעומת Ksp

קבועי שיווי משקל

 1. קבועי שיווי משקל של לחצים
 2. קבועי שיווי משקל של ריכוזים והקשר ביניהם

תהליך בעירה

 1. מהם חומרי המוצא ומהם התוצרים.
 2. מהי אלוטרופיה, ומהם אלוטרופים
 3. אלוטרופים העשויים מפחמן נקי-כיצד הם יגיבו בתהליך בעירה.

חומר לימוד לכיתות י"א-י"ב לשלב ג' בכימיאדה הארצית לשנת 2020-2019

כימיאדה ארצית שלב ב 2019-20 (002)

הנושאים החדשים לשלב ג':

כל החומר של שלב א' ושלב ב' יהיו בבחינה. בנוסף, נא ללמוד את החומרים בנוספים עבור שלב ג':

כימיה אורגנית

 1. תגובה רג'יוסלקטיבית ותכונותיה – סלקטיביות של תגובה.

קשרים כפולים

 1. כיצד נוצרים קשרים כפולים, ותגובות של קשרים כפולים (תגובות הוספה אלקטרופיליות) עם hydrogen halides HX, X=Br, Cl)).
 2. 1,2 hydride shift, 1,2 methyl shift
 3. תגובות של אלקיל הלידים (alkyl hakides) עם בסיסים חזקים.

איזומרים מבניים

 1. איזומרים מבניים, תרכובות אתריות, קטונים, אלדהידים, חומצות וכהלים. יש לדעת להכיר את המבנה של התרכובות הללו ותכונות פיזיקליות.

אלקטרוליזה

 1. אלקטרוליזה.
 2. חישוב מטען כתלות בזרם והזמן.

מסה מולרית

 1. מסה מולרית ממוצעת של תערובות גזים.
 2. צפיפות גזים.
 3. שבר מולי ולחץ חלקי.
 4. אתרים מתאימים ללמידה:

נחושת

 1. נחושת ותכונותיה.
 2. תרכובת של נחושת עם חמצן (Copper oxide).
 3. תגובות של נחושת עם חומצה חנקתית.
 4. שינויי צבעים של הנחושת נוכח שינוי מצב החמצון.

תחמוצות

 1. הגדרה של תחמוצת.
 2. תחמוצת מתכתית.

קינטיקה

 1. קינטיקה מסדר פסאודו ראשון (pseudo first order).

ספקטרום

 1. ספקטרום אלקטרומגנטי (סוגי קרינה וגלים).
 2. ספקטרום צבעים.
 3. הספקטרום הנראה.
 4. אורכי גל.

תוצאות שלב א' במסלול י"א-י"ב בכימיאדה 2018-2019

תלמידים ומורים יקרים,
ברכות לתלמידי י"א-י"ב העולים לשלב ב'!

תוצאות שלב א' של הכימיאדה נשלחו במייל למרכזי הכימיה בבתי הספר, ומצורפים אליהם מכתבים אישיים לכל תלמיד שעלה לשלב ב'.
במכתבי הקבלה, ישנו לינק לרישום לשלב ב' בכימיאדה, שיתקיים ביום רביעי, בתאריך 28.11.2018, בפקולטה לכימיה בטכניון בחיפה. אנא הרשמו בהקדם!

תשובות למסלול ט'-י' ישלחו בהמשך, לא יאוחר מה-1 בדצמבר 2018.

אנו מודים לכלל המורים והתלמידים על השתתפותכם, נשמח לראותכם בשנה הבאה.

חומר לימוד לכיתות י"א-י"ב לשלב ב' בכימיאדה ארצית בכימיה לשנת 2018-2019

הנושאים החדשים לשלב ב':

הערה: כל החומר של שלב א' יהיה בבחינה של שלב ב', בנוסף נא ללמוד את הנושאים הנוספים לשלב ב'. הנושאים של שלב א' נמצאים בתחתית העמוד.

כימיה אי-אורגנית

 • יסודות גוש d, תכונות ותרכובות. מגמות בתכונות הפיזיקליות, מגמות בתכונות הכימיות. צורותיהם של קומפלקסים.
 • המבנים האלקטרוניים של קומפלקסים: תיאורית שדה גבישי, סדרה ספקטרוכימית, תכונות מגנטיות של קומפלקסים.
 • סוגי קישור ותכונות כימיות, גזים אצילים.
 • מגמות בטבלה המחזורית, טור 17, טור 16, טור 15, טור 14, טור 13 (חוזק ותכונות הקשרים של היסודות בכל טור עם עצמם ועם יסודות נוספים כגון: מימן חמצן והלוגנים).

כימיה גרעינית

 • דעיכה גרעינית – דעיכה גרעינית ספונטנית, תגובות גרעיניות, ניבוי סוג דעיכה, סינתזה גרעינית.

חומצות ובסיסים

 • חוזק חומציות ובסיסיות, תחמוצות בסיסיות, חומציות ואמפוטריות, חוזק חומציות ובסיסיות.
 • חומצות ובסיסים רב פרוטיים – ריכוזים של צורונים מומסים, תמיסות של מלחי חומצות רב פרוטיות. ה-pH של תמיסת חומצה רב פרוטית.
 • שיווי משקל בתמיסות, מכפלת המסיסות.
 • חומצות חלשות ובסיסים חלשים – קבועי חומציות ובסיסים, חומצות מצומדות ובסיסים מצומדים, מבנה מולקולרי וחוזק חומצה.
  pH של חומצות חלשות, חישוב pH של תמיסת חומצה חלשה, תמיסות של בסיסים חלשים, חישוב pH של בסיס חלש, pH של תמיסות מלחים.
 • תמיסות מעורבות ובופרים – פעולת הבופר, תכנון בופר, טיטור של חומצה חזקה עם בסיס חזק, טיטור של חומצה חזקה עם בסיס חלש וחומצה חלשה עם בסיס חזק, חישוב pH במהלך הטיטור.

שיווי משקל

 • שיווי משקל בתמיסות מימיות.
 • קבוע דיסוציאציה (Kd) והקבוע ההופכין לו Kf
 • המקור התרמודינמי של שיווי משקל.
 • הגדרת קבוע שיווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.
 • צורות חלופיות של קבוע שיווי משקל.
 • להכיר ולהבין את השימוש של הנוסחה הבאה: Keq = Kf * Ksp

תרמודינמיקה

 • מערכות שונות של תהליכים תרמודינמיים (תהליכים איזותרמיים, איזובריים, איזוכוריים, תהליך אדיאבטי)
 • מערכות מבודדות, עבודת התפשטות עבודה ללא התפשטות
 • פונקציות מצב
 • עבודת התפשטות כנגד לחץ חיצוני קבוע (איזוברית)
 • התפשטות חופשית
 • עבודת התפשטות כנגד לחץ חיצוני משתנה (התנהגות הפיכה ובלתי הפיכה)
 • התפשטות איזותרמית (הפיכה ובלתי הפיכה)

הערה: כל הנוסחאות יהיו בגוף הבחינה, על הנבחן לדעת איזו מבין הנוסחאות מתאימה לכל תהליך

קינטיקה

 • ריכוז וקצב תגובה, חוקי הקצב וסדרי תגובה (סדר אפס, סדר ראשון וסדר שני).
 • חוקי קצב משולבים מסדר ראשון, זמני מחצית החיים לתגובות מסדר ראשון, חוקי קצב משולבים מסדר שני, זמני מחצית החיים מסדר שני.
 • מנגנוני תגובה: תגובות שרשרת, קצב ושיווי משקל

אלקטרוכימיה

 • ייצוג תגובות חמזור; מחציות-תגובה, איזון משוואות חמזור, תאים גלווניים, מבנה, פוטנציאלי חיזור תקניים, פוטנציאל התא, הגדרת קתודה/אנודה, אלקטרוליזה; תוצרי אלקטרוליזה ותאים אלקטרוליטיים.
 • השפעה של תגובות חמזור על המתכות; מחציות-תגובה, איזון משוואות חמזור.
 • תאים גלווניים, פוטנציאלי חיזור תקניים, תאים גלווניים- הקשר בין פוטנציאל התא ואנרגיה החופשית של התגובה.
 • פוטנציאלי חיזור תקניים וקבועי שיווי משקל, כיצד מחשבים קבועי שיווי משקל מנתונים אלקטרוכימיים.
 • משוואת נרנסט.
 • תגובות דיספרופורציונציה

כימיה אורגנית

 • לדעת ולהבין לעומק את תגובות ההתמרה ואלימינציה ואת המנגנונים המפורטים עבור התגובות הבאות:
  SN1, SN2, E1, E2 דגש על הסטראוכימיה שבתגובות
 • איזומרים Cis- trans ותכונותיהם.
 • מבני המוצקים
 • תאי יחידה, מבנים יוניים בתאי יחידה
 • תכונות המוצקים.

רשימת נושאים שלב א' כיתות יא'-יב'

יסודות ואטומים

 • אטומים, מודל הגרעין, נויטרונים, איזוטופים
 • ארגון היסודות
 • תיאור האורביטלים/אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים : n, l, ml, ms
 • מערך האלקטרונים וטבלה מחזורית
 • מחזוריות תכונות האטומים: רדיוס יוני, רדיוס אטומי, אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית
 • היסודות: ארבע הקבוצות הראשיות הראשונות
 • מתכות אלקליות ותכונותיהן
 • מתכות אלקליות אפרוריות
 • משפחת הבור; בורנים, בורוהידרידים, ובורידים
 • משפחת הפחמן
 • משפחת החנקן
 • משפחת החמצן
 • הלוגנים
 • גזים אצילים

תרכובות / קשרים כימיים

 • מהי תרכובת
 • מולקולות ותרכובות מולקולאריות
 • יונים ותרכובות יוניות: היווצרות קשרים יוניים, אינטראקציה בין יונים, היערכות האלקטרונים של יונים
 • קשרים קוולנטיים: אופי הקשר הקוולנטי, מבני לואיס, רזוננס, חוזק קשר, אורך קשר
 • הקשר היוני לעומת הקשר הקוולנטי
 • אלקטרושליליות
 • קשר סיגמא וקשר פיי
 • תכונות הקשר הכפול

תכונות גזים

 • מהו גז?
 • לחץ
 • עקרון אבוגדרו
 • חוק הגזים האידיאליים
 • יישומיו של חוק הגזים האידיאליים
 • צפיפות הזגים
 • סטויכומטריה של גזים בתגובות כימיות
 • לחצים חלקיים: הגדרה, חוק דלטון
 • מולים ומסות מולריות
 • מולים ומסות מולריות
 • הרכב מסות באחוזים
 • קביעת נוסחאות אמפיריות
 • קביעת נוסחאות מולקולאריות
 • משוואות כימיות-סימול תגובות כימיות ואיזון משוואות

תערובות ותמיסות

 • מיון תערובות
 • ריכוזים מולריים
 • מיהול וחישוב נפחים.

סטויכיומטריה

 • מעבר בין גרמים למולים לריכוז
 • איזון משוואות כימיות
 • חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות
 • חישוב מולים ומסות בתגובות בתגובות כימיות
 • ניצולת תגובה
 • אנליזת שריפה

תמיסות מימיות ושיקוע

 • אלקטרוליטים
 • תגובות שיקוע

חומצות ובסיסים

 • חוזק חומציות ובסיסיות
 • חילוף פרוטונים בין מולקולות מים
 • הגדרת ברונסטד-לאורי לחומצות ובסיסים
 • הגדרת לואיס לחומצות ובסיסים
 • חוזק חומציות ובסיסיות
 • סולם pH
 • חישובי pH וחישובי pOH
 • שיווי משקל בתמיסות
 • חומצות מצומדות ובסיסים מצומדים

כימיה גרעינית

 • פליטת אלפא, בטא, גמא
 • איזון משוואות

תרמודינמיקה

 • מערכות, מצבים ואנרגיה;
 • סוגי מערכות ותכונותיהן (מערכת סגורה, פתוחה ומבודדת)
 • עבודה ואנרגיה
 • עבודת התפשטות
 • חום ומדידת חום
 • החוק הראשון
 • פונקציות מצב
 • הגדרה של תגובה אקסותרמית/אנדותרמית
 • אנתלפיה
 • אנתלפיה של שינויים כימיים, אנתלפיות תגובה תקניות, אנתלפיות ההתהוות התקניות, אנתלפיות הקשר
 • חוק הס, חיבור אנתלפיות והשפעת הטמפרטורה על אנתלפית התגובה

שיווי משקל כימי

 • הפיכות של תגובות כימיות; חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון
 • קבועי שיווי משקל : הגדרות קבוע שווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.
 • השפעת שינויים בתנאים על שיווי המשקל; הוספה או הרחקה של מגיבים או תוצרים, דחיסה של תערובת התגובה, טמפרטורה, זרזים.

מעברי פאזה

 • הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים
 • דיאגרמות פאזה

קינטיקה

 • קצב תגובה; ריכוז וקצב התגובה
 • חוקי הקצב וסדר התגובה (סדר ראשון, שני ואפס)
 • זמני מחצית החיים
 • מנגנוני תגובה

תגובות חמצון-חיזור

 • קביעת דרגות חמצון
 • זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור

אלקטרוכימיה

 • ייצוג תגובות חמזור
 • מחציות-תגובה
 • איזון משוואות חמזור
 • תאים גלווניים, מבנה, פוטנציאלי חיזור תקניים, פוטנציאל התא
 • הגדרת קתודה/אנודה
 • אלקטרוליזה; תוצרי אלקטרוליזה ותאים אלקטרוליטיים
 • השפעה של תגובות חמזור על המתכות; יישומי האלקטרוליזה.

תרכובות קואורדינטיביות

 • מספרי קואורדינציה
 • דרגות חמצון

כימיה אי-אורגנית

 • יסודות גוש d ותכונותיהם
 • קומפלקסי קורדינציה
 • צורותיהם של קומפלקסים: אוקטהדרלי, טטרהדרלי, מישורי ריבועי
 • איזומרים
 • תכונות של קומפלקסים כיראליים

כימיה אורגנית

 • מבני לואיס, מבנים מרחביים
 • הגדרה של מומנט דיפול וקביעת כיוונו במולקולות פשוטות
 • הכלאה (היברדיזציה) של אורביטלים
 • איזומרים מבניים/אופטים/גיאומטרים
 • כיראליות בכימיה אורגנית: מרכז כיראלי, תכונותיו, יש לדעת לקבוע את תכונות המרכז הכראלי R או S
 • אננטיומרים ודיאסטראומירים
 • מבנה ניומן והיטלי פישר של תרכובת אורגנית עם מרכז כיראלי אחד בלבד
 • הכרת קבוצות פונקציוניליות שונות: כהל, אתר, אסטר, חומצה קרבוקסילית, קטון, אלדהיד, אציל הלידים.

כימיאדה ארצית שלב א' לכיתות ט-י' וכיתות יא-יב'-סילבוס נושאים 16.9.18

רשימת נושאים שלב א' כיתות יא'-יב'

יסודות ואטומים

 • אטומים, מודל הגרעין, נויטרונים, איזוטופים
 • ארגון היסודות
 • תיאור האורביטלים/אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים : n, l, ml, ms
 • מערך האלקטרונים וטבלה מחזורית
 • מחזוריות תכונות האטומים: רדיוס יוני, רדיוס אטומי, אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית
 • היסודות: ארבע הקבוצות הראשיות הראשונות
 • מתכות אלקליות ותכונותיהן
 • מתכות אלקליות אפרוריות
 • משפחת הבור; בורנים, בורוהידרידים, ובורידים
 • משפחת הפחמן
 • משפחת החנקן
 • משפחת החמצן
 • הלוגנים
 • גזים אצילים

תרכובות / קשרים כימיים

 • מהי תרכובת
 • מולקולות ותרכובות מולקולאריות
 • יונים ותרכובות יוניות: היווצרות קשרים יוניים, אינטראקציה בין יונים, היערכות האלקטרונים של יונים
 • קשרים קוולנטיים: אופי הקשר הקוולנטי, מבני לואיס, רזוננס, חוזק קשר, אורך קשר
 • הקשר היוני לעומת הקשר הקוולנטי
 • אלקטרושליליות
 • קשר סיגמא וקשר פיי
 • תכונות הקשר הכפול

תכונות גזים

 • מהו גז?
 • לחץ
 • עקרון אבוגדרו
 • חוק הגזים האידיאליים
 • יישומיו של חוק הגזים האידיאליים
 • צפיפות הזגים
 • סטויכומטריה של גזים בתגובות כימיות
 • לחצים חלקיים: הגדרה, חוק דלטון
 • מולים ומסות מולריות
 • מולים ומסות מולריות
 • הרכב מסות באחוזים
 • קביעת נוסחאות אמפיריות
 • קביעת נוסחאות מולקולאריות
 • משוואות כימיות-סימול תגובות כימיות ואיזון משוואות

תערובות ותמיסות

 • מיון תערובות
 • ריכוזים מולריים
 • מיהול וחישוב נפחים.

סטויכיומטריה

 • מעבר בין גרמים למולים לריכוז
 • איזון משוואות כימיות
 • חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות
 • חישוב מולים ומסות בתגובות בתגובות כימיות
 • ניצולת תגובה
 • אנליזת שריפה

תמיסות מימיות ושיקוע

 • אלקטרוליטים
 • תגובות שיקוע

חומצות ובסיסים

 • חוזק חומציות ובסיסיות
 • חילוף פרוטונים בין מולקולות מים
 • הגדרת ברונסטד-לאורי לחומצות ובסיסים
 • הגדרת לואיס לחומצות ובסיסים
 • חוזק חומציות ובסיסיות
 • סולם pH
 • חישובי pH וחישובי pOH
 • שיווי משקל בתמיסות
 • חומצות מצומדות ובסיסים מצומדים

כימיה גרעינית

 • פליטת אלפא, בטא, גמא
 • איזון משוואות

תרמודינמיקה

 • מערכות, מצבים ואנרגיה;
 • סוגי מערכות ותכונותיהן (מערכת סגורה, פתוחה ומבודדת)
 • עבודה ואנרגיה
 • עבודת התפשטות
 • חום ומדידת חום
 • החוק הראשון
 • פונקציות מצב
 • הגדרה של תגובה אקסותרמית/אנדותרמית
 • אנתלפיה
 • אנתלפיה של שינויים כימיים, אנתלפיות תגובה תקניות, אנתלפיות ההתהוות התקניות, אנתלפיות הקשר
 • חוק הס, חיבור אנתלפיות והשפעת הטמפרטורה על אנתלפית התגובה

שיווי משקל כימי

 • הפיכות של תגובות כימיות; חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון
 • קבועי שיווי משקל : הגדרות קבוע שווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.
 • השפעת שינויים בתנאים על שיווי המשקל; הוספה או הרחקה של מגיבים או תוצרים, דחיסה של תערובת התגובה, טמפרטורה, זרזים.

מעברי פאזה

 • הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים
 • דיאגרמות פאזה

קינטיקה

 • קצב תגובה; ריכוז וקצב התגובה
 • חוקי הקצב וסדר התגובה (סדר ראשון, שני ואפס)
 • זמני מחצית החיים
 • מנגנוני תגובה

תגובות חמצון-חיזור

 • קביעת דרגות חמצון
 • זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור

אלקטרוכימיה

 • ייצוג תגובות חמזור
 • מחציות-תגובה
 • איזון משוואות חמזור
 • תאים גלווניים, מבנה, פוטנציאלי חיזור תקניים, פוטנציאל התא
 • הגדרת קתודה/אנודה
 • אלקטרוליזה; תוצרי אלקטרוליזה ותאים אלקטרוליטיים
 • השפעה של תגובות חמזור על המתכות; יישומי האלקטרוליזה.

תרכובות קואורדינטיביות

 • מספרי קואורדינציה
 • דרגות חמצון

כימיה אי-אורגנית

 • יסודות גוש d ותכונותיהם
 • קומפלקסי קורדינציה
 • צורותיהם של קומפלקסים: אוקטהדרלי, טטרהדרלי, מישורי ריבועי
 • איזומרים
 • תכונות של קומפלקסים כיראליים

כימיה אורגנית

 • מבני לואיס, מבנים מרחביים
 • הגדרה של מומנט דיפול וקביעת כיוונו במולקולות פשוטות
 • הכלאה (היברדיזציה) של אורביטלים
 • איזומרים מבניים/אופטים/גיאומטרים
 • כיראליות בכימיה אורגנית: מרכז כיראלי, תכונותיו, יש לדעת לקבוע את תכונות המרכז הכראלי R או S
 • אננטיומרים ודיאסטראומירים
 • מבנה ניומן והיטלי פישר של תרכובת אורגנית עם מרכז כיראלי אחד בלבד
 • הכרת קבוצות פונקציוניליות שונות: כהל, אתר, אסטר, חומצה קרבוקסילית, קטון, אלדהיד, אציל הלידים.

רשימת נושאים שלב א' כיתות ט'-י'

יסודות ואטומים

 • אטומים, מודל הגרעין, נויטרונים, איזוטופים
 • ארגון היסודות
 • תיאור האורביטלים/אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים : n, l, ml, ms
 • מערך האלקטרונים וטבלה מחזורית
 • מחזוריות תכונות האטומים: רדיוס יוני, רדיוס אטומי, אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית
 • היסודות: ארבע הקבוצות הראשיות הראשונות
 • מתכות אלקליות ותכונותיהן
 • מתכות אלקליות אפרוריות
 • משפחת הבור; בורנים, בורוהידרידים, ובורידים
 • משפחת הפחמן
 • משפחת החנקן
 • משפחת החמצן
 • הלוגנים
 • גזים אצילים

תרכובות / קשרים כימיים

 • מהי תרכובת
 • מולקולות ותרכובות מולקולאריות
 • יונים ותרכובות יוניות: היווצרות קשרים יוניים, אינטראקציה בין יונים, היערכות האלקטרונים של יונים
 • קשרים קוולנטיים: אופי הקשר הקוולנטי, מבני לואיס, רזוננס, חוזק קשר, אורך קשר
 • הקשר היוני לעומת הקשר הקוולנטי
 • אלקטרושליליות
 • קשר סיגמא וקשר פיי
 • תכונות הקשר הכפול

תכונות גזים

 • מהו גז?
 • לחץ
 • עקרון אבוגדרו
 • חוק הגזים האידיאליים
 • יישומיו של חוק הגזים האידיאליים
 • צפיפות הזגים
 • סטויכומטריה של גזים בתגובות כימיות

מולים ומסות מולריות

 • מולים ומסות מולריות
 • הרכב מסות באחוזים
 • קביעת נוסחאות אמפיריות
 • קביעת נוסחאות מולקולאריות

תערובות ותמיסות

 • מיון תערובות, ריכוזים מולריים, מיהול וחישוב נפחים.

סטויכיומטריה

 • מעבר בין גרמים למולים לריכוז
 • איזון משוואות כימיות
 • חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות
 • חישוב מולים ומסות בתגובות בתגובות כימיות
 • ניצולת תגובה
 • אנליזת שריפה

תמיסות מימיות ושיקוע

 • אלקטרוליטים
 • תגובות שיקוע

חומצות ובסיסים

 • חוזק חומציות ובסיסיות
 • הגדרת ברונסטד-לאורי לחומצות ובסיסים
 • הגדרת לואיס לחומצות ובסיסים
 • חוזק חומציות ובסיסיות
 • סולם וחישובי pH וחישובי pOH

שיווי משקל בתמיסות

 • שיווי משקל כימי
 • הפיכות של תגובות כימיות; חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון
 • קבועי שיווי משקל : הגדרות קבוע שווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.
 • השפעת שינויים בתנאים על שיווי המשקל; נוספה או הרחקה של מגיבים או תוצרים, דחיסה של תערובת התגובה, טמפרטורה, זרזים.

מעברי פאזה

 • הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים
 • דיאגרמות פאזה

תגובות חמצון-חיזור

 • קביעת דרגות חמצון
 • זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור
 • תרכובות קואורדינטיביות
 • מספרי קואורדינציה
 • דרגות חמצון
 • תגובות חמצון-חיזור
 • קביעת דרגות חמצון
 • זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור

כימיה אורגנית

 • מבני לואיס, מבנים מרחביים
 • הגדרה של מומנט דיפול וקביעת כיוונו במולקולות פשוטות
 • הכלאה (היברדיזציה) של אורביטלים
 • איזומרים מבניים/אופטים/גיאומטרים

תרמודינמיקה

 • החוק הראשון
 • פונקציות מצב
 • הגדרה של תגובה אקסותרמית/אנדותרמית
 • אנתלפיה
 • אנתלפיה של שינויים כימיים, אנתלפיות תגובה תקניות, אנתלפיות ההתהוות התקניות, אנתלפיות הקשר
 • חוק הס, חיבור אנתלפיות והשפעת הטמפרטורה על אנתלפית התגובה

בהצלחה לכל התלמידים!

רשימת נושאים לשלב הגמר לכיתות ט'-י' 21.3.2018

יסודות ואטומים

 • אטומים, מודל הגרעין, נויטרונים, איזוטופים, ארגון היסודות,
 • תיאור האורביטלים / אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים: n, l, ml, ms
 • מערך האלקטרונים והטבלה המחזורית
 • מחזוריות תכונות האטומים: רדיוס יוני, רדיוס אטומי, אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית.
 • היסודות – ארבע הקבוצות הראשיות הראשונות:
  • מתכות אלקליות ותכונותיהן.
  • מתכות אלקליות אפרוריות.
  • משפחת הבור; בורנים, בורוהידרידים, ובורידים.
  • משפחת הפחמן.
  • משפחת החנקן.
  • משפחת החמצן.
  • הלוגנים.
  • גזים אצילים.

תרכובות / קשרים כימיים

 • מהי תרכובת, מולקולות ותרכובות מולקולאריות, יונים ותרכובות יוניות: היווצרות קשרים יוניים, אינטראקציה בין יונים, היערכות האלקטרונים של יונים.
 • קשרים קוולנטיים: אופי הקשר הקוולנטי, מבני לואיס, רזוננס, חוזק קשר, אורך קשר הקשר היוני לעומת הקשר הקוולנטי. אלקטרושליליות. קשר סיגמא וקשר פיי. תכונות הקשר הכפול.

תכונות הגזים

 • תכונות גזים, מהו גז? לחץ, עקרון אבוגדרו, חוק הגזים האידיאליים, יישומיו של חוק הגזים האידיאליים, צפיפות הזגים, סטויכומטריה של גזים בתגובות כימיות, לחצים חלקיים: הגדרה, חוק דלטון.

מולים ומסות מולריות

 • מולים ומסות מולריות, הרכב מסות באחוזים, קביעת נוסחאות אמפיריות, קביעת נוסחאות מולקולאריות.

תערובות ותמיסות

 • מיון תערובות, ריכוזים מולריים, מיהול וחישוב נפחים.

סטויכיומטריה

 • מעבר בין גרמים למולים לריכוז,איזון משוואות כימיות, חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות, חישוב מולים ומסות בתגובות בתגובות כימיות, ניצולת תגובה, אנליזת שריפה.

תמיסות מימיות ושיקוע

 • אלקטרוליטים, תגובות שיקוע.

חומצות ובסיסים

 • חוזק חומציות ובסיסיות, הגדרת ברונסטד-לאורי לחומצות ובסיסים, הגדרת לואיס לחומצות ובסיסים, תחמוצות בסיסיות, חומציות ואמפוטריות, חוזק חומציות ובסיסיות, סולם וחישובי pH וחישובי pOH, שיווי משקל בתמיסות, מכפלת המסיסות.
 • תמיסות חלשות ובסיסים חלשים. קבועי חומציות ובסיסיות, חומצות מצומדות ובסיסים מצומדים, מבנה מולקולרי חוזק של חומצה.
 • ה- pH של תמיסות של חומצות חלשות ובסיסים חלשים. כיצד מחשבים את pH של תמיסת חומצה חלשה. תמיסות של בסיסים חלשים. כיצד מחשבים את ה – pH של תמיסת בסיס חלש.

שיווי משקל כימי

 • הפיכות של תגובות כימיות;
 • חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון.
 • קבועי שיווי משקל : הגדרות קבוע שווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.
 • השפעת שינויים בתנאים על שיווי המשקל;
 • הוספה או הרחקה של מגיבים או תוצרים, דחיסה של תערובת התגובה, טמפרטורה, זרזים.

מעברי פאזה

 • הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים, דיאגרמות פאזה.

תגובות חמצון-חיזור

 • קביעת דרגות חמצון, זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור.

תרכובות קואורדינטיביות

 • מספרי קואורדינציה, דרגות חמצון.

תרמודינאמיקה

 • מערכות, מצבים ואנרגיה; סוגי מערכות ותכונותיהן (מערכת סגורה, פתוחה ומבודדת(.
 • החוק הראשון: פונקציות מצב, הגדרה של תגובה אקסותרמית/אנדותרמית.
 • אנתלפיה: אנתלפיה של שינויים כימיים, אנתלפיות תגובה תקניות, אנתלפיות ההתהוות התקניות, אנתלפיות הקשר. חוק הס, חיבור אנתלפיות. השפעת הטמפרטורה על אנתלפית התגובה.
 • תרמודינמיקה החוק השני והשלישי: שינויים ספונטניים, אנטרופיה אי סדר, שינויים באנטרופיה, אנטרופיות מולריות תקניות, אנטרופיות תגובה תקניות, שינויים באנטרופיה של המערכת ושל סביבתה. אנרגיה חופשית.

אלקטרוכימיה

 • ייצוג תגובות חמזור;
 • מחציות-תגובה, איזון משוואות חמזור, תאים גלווניים, מבנה, פוטנציאלי חיזור תקניים, פוטנציאל התא, הגדרת קתודה/אנודה, השפעה של תגובות חמזור על המתכות.
 • תאים גלווניים – הקשר בין פוטנציאל התא ואנרגיה החופשית של התגובה.
 • פוטנציאלי חיזור תקניים וקבועי שיווי משקל
 • כיצד מחשבים קבועי שיווי משקל מנתונים אלקטרוכימיים
 • משוואת נרנסט
 • אנתלפייתה ההמסה, האנרגיה החופשית של המסה.                                                

כימיה אורגנית

 • קביעת סימטריה במולקולה אורגנית
 • מציאת מרכז פעיל אופטית במולקולה אורגנית
 • מבנה לואיס
 • הכלאה (היברידיזציה) של אורביטלים