תוצאות שלב ב' לכיתות י"א-י"ב, שלב א' לכיתות ט'-י', תחרות הכימיאדה 2018-2019

תלמידים ומורים יקרים,
ברכות לתלמידים העולים לשלב הגמר בכימיאדה!

תלמידים נוכחים בהרצאה בפקולטה לכימיה, תחרות הכימיאדה 2018-2019

תוצאות שלב ב' (לכיתות י"א-י"ב) ושלב א' (לכיתות ט'-י') נשלחו במייל למרכזי הכימיה בבתי הספר ולתלמידים, ומצורפים אליהם מכתבים אישיים לכל תלמיד ותלמידה שעלו לשלב הגמר.
במכתבי הקבלה ישנו לינק לרישום לשלב הגמר בכימיאדה. אנא הרשמו בהקדם!

לכיתות ט'-י', שלב הגמר יתקיים ביום רביעי, בתאריך 26.12.2018, בפקולטה לכימיה בטכניון בחיפה.

לכיתות י"א-י"ב, שלב הגמר יתקיים בימים רביעי וחמישי, בתאריך 26-27.12.2018, בפקולטה לכימיה בטכניון בחיפה.

תעודות השתתפות בשלב ב' נשלחו במייל למרכזי הכימיה בבתי הספר ולתלמידי כיתות י"א-י"ב.

אנו מודים לכלל המורים והתלמידים על השתתפותכם, נשמח לראותכם בשנה הבאה.