חומר לימוד לכיתות י"א-י"ב לשלב ג' בכימיאדה הארצית לשנת 2018-2019

חומר לבחינה כיתות יא-יב'

כל החומר של שלב א' ושלב ב' יהיו בבחינה. ובנוסף נא ללמוד את החומרים בנוספים עבור שלב ג':

1.כימיה אורגנית-תגובה רג'יוסלקטיבית ותכונותיה- סלקטיביות של תגובה.

2. קשרים כפולים. כיצד נוצרים קשרים כפולים, ותגובות של קשרים כפולים (תגובות הוספה אלקטרופיליות) עם hydrogen halides HX, X=Br, Cl)).

1,2 hydride shift, 1,2 methyl shift

תגובות של אלקיל הלידים (alkyl hakides) עם בסיסים חזקים.
3. איזומרים מבניים, תרכובות אתריות, קטונים, אלדהידים, חומצות וכהלים. יש לדעת להכיר את המבנה של התרכובות הללו ותכונות פיזיקליות.

4. אלקטרוליזה, חישוב מטען כתלות בזרם והזמן.

5. מסה מולרית ממוצעת של תערובות גזים, צפיפות גזים, שבר מולי ולחץ חלקי.

אתרים מתאים ללמידה:

https://www.youtube.com/watch?v=x5M8NsfbbFs

https://www.youtube.com/watch?v=OOD4Wg_TwX4

6. נחושת ותכונותיה. תרכובת של נחושת עם חמצן (Copper oxide), תגובות של נחושת עם חומצה חנקתית, שינויי צבעים של הנחושת נוכח שינוי מצב החמצון.

7. הגדרה של תחמוצת, תחמוצת מתכתית.

8. קינטיקה  מסדר פסאודו ראשון ((pseudo first order.