חומר לימוד לכיתות י"א-י"ב לשלב ג' בכימיאדה הארצית לשנת 2020-2019

כימיאדה ארצית שלב ב 2019-20 (002)

הנושאים החדשים לשלב ג':

כל החומר של שלב א' ושלב ב' יהיו בבחינה. בנוסף, נא ללמוד את החומרים בנוספים עבור שלב ג':

כימיה אורגנית

 1. תגובה רג'יוסלקטיבית ותכונותיה – סלקטיביות של תגובה.

קשרים כפולים

 1. כיצד נוצרים קשרים כפולים, ותגובות של קשרים כפולים (תגובות הוספה אלקטרופיליות) עם hydrogen halides HX, X=Br, Cl)).
 2. 1,2 hydride shift, 1,2 methyl shift
 3. תגובות של אלקיל הלידים (alkyl hakides) עם בסיסים חזקים.

איזומרים מבניים

 1. איזומרים מבניים, תרכובות אתריות, קטונים, אלדהידים, חומצות וכהלים. יש לדעת להכיר את המבנה של התרכובות הללו ותכונות פיזיקליות.

אלקטרוליזה

 1. אלקטרוליזה.
 2. חישוב מטען כתלות בזרם והזמן.

מסה מולרית

 1. מסה מולרית ממוצעת של תערובות גזים.
 2. צפיפות גזים.
 3. שבר מולי ולחץ חלקי.
 4. אתרים מתאימים ללמידה:

נחושת

 1. נחושת ותכונותיה.
 2. תרכובת של נחושת עם חמצן (Copper oxide).
 3. תגובות של נחושת עם חומצה חנקתית.
 4. שינויי צבעים של הנחושת נוכח שינוי מצב החמצון.

תחמוצות

 1. הגדרה של תחמוצת.
 2. תחמוצת מתכתית.

קינטיקה

 1. קינטיקה מסדר פסאודו ראשון (pseudo first order).

ספקטרום

 1. ספקטרום אלקטרומגנטי (סוגי קרינה וגלים).
 2. ספקטרום צבעים.
 3. הספקטרום הנראה.
 4. אורכי גל.