חומר לימוד לכיתות ט'-י' לשלב ב' בכימיאדה הארצית לשנת 2018-2019

חומר לבחינה כיתות ט-י' :

כל החומר של שלב א' יהיה בבחינה. ובנוסף נא ללמוד את החומרים בנוספים עבור שלב הגמר:

1. חומצות ובסיסים רב פרוטים.

– pH של חומצה רב פרוטית.

– חישוב ריכוז של כל הצורונים בתמיסה של חומצה רב פרוטית

– הרכב התמיסה הרב פרוטית.

– קבוע חומציות Ka

2. פעולת הבופר:

-טיטרציה של חומצות ובסיסים (חומצה חזקה עם בסיס חזק, חומצה חזקה עם בסיס חלש, חומצה חלשה עם בסיס חלש.

3. תרמודינמיקה

G=∆H-T∆S∆   הבנת המשוואה ותכונותיה בתהליכים אקסותרמיים ואנדותרמיים.

– אנטרופיה, חישוב האנטרופיה בתגובה

– אנתלפיית היווצרות, אנתלפיית שריפה.

– חוק הס

4. כימיה אי-אורגנית:

– תאוריית השדה הגבישי (CFT), עבור קומפלקסים טטרהדרלים בלבד.

– הבנת והכרת המושגים: Low spin, High spin, אכלוס אלקטרונים באורביטלי d (רק עבור תאוריית CFT).

– הסדרה הספקטרוכימית-השפעת הליגנדות השונות על פיצול אורביטלי ה-d

– צבעי הקומפלקסים

– התכונות המגנטיות של קומפלקסים ומשיכה למגנט (פארמגנטיות ודיאמגנטיות)

– אלקטרונים מזווגים, אלקטרונים בלתי מזווגים

לתלמידים המעוניינים להצטרף לאולימפיאדה הבינלאומית בכימיה יש תת נושא ללמידה (נושא זה הוא נושא רשות, וינתן כשאלת בונוס בלבד).

– מומנט מגנטי:   μ=μB (N(N+2))^0.5   – שימוש הנוסחה בכימיה אי-אורגנית ואכלוס האלקטרונים באורביטלי ה-d של הקומפלקס האוקטהדרלי בהתאם לערכים במשוואה.

5. שיווי משקל של מסיסות:

– מכפלת מסיסות

– היווצרות משקעים, Qsp  לעומת Ksp

6. קבועי שיווי משקל:

– קבועי שיווי משקל של לחצים

– קבועי שיווי משקל של ריכוזים והקשר ביניהם

7. תהליך בעירה:

– מהם חומרי המוצא ומהם התוצרים.

– מהי אלוטרופיה, ומהם אלוטרופים

– אלוטרופים העשויים מפחמן נקי-כיצד הם יגיבו בתהליך בעירה.