חומר לימוד לכיתות ט'-י' לשלב הגמר בכימיאדה הארצית לשנת 2018-2019

הנושאים החדשים לשלב הגמר:

כל החומר של שלב א' יהיה בבחינה. בנוסף, נא ללמוד את החומרים בנוספים עבור שלב הגמר:

חומצות ובסיסים רב פרוטים

 1. pH של חומצה רב פרוטית.
 2. חישוב ריכוז של כל הצורונים בתמיסה של חומצה רב פרוטית.
 3. הרכב התמיסה הרב פרוטית.
 4. קבוע חומציות Ka.

פעולת הבופר

 1. טיטרציה של חומצות ובסיסים (חומצה חזקה עם בסיס חזק, חומצה חזקה עם בסיס חלש, חומצה חלשה עם בסיס חלש).

תרמודינמיקה

 1. G=∆H-T∆S∆   הבנת המשוואה ותכונותיה בתהליכים אקסותרמיים ואנדותרמיים.
 2. אנטרופיה, חישוב האנטרופיה בתגובה
 3. אנתלפיית היווצרות, אנתלפיית שריפה.
 4. חוק הס

כימיה אי-אורגנית

 1. תאוריית השדה הגבישי (CFT), עבור קומפלקסים טטרהדרלים בלבד.
 2. הבנת והכרת המושגים: Low spin, High spin, אכלוס אלקטרונים באורביטלי d (רק עבור תאוריית CFT).
 3. הסדרה הספקטרוכימית-השפעת הליגנדות השונות על פיצול אורביטלי ה-d
 4. צבעי הקומפלקסים
 5. התכונות המגנטיות של קומפלקסים ומשיכה למגנט (פארמגנטיות ודיאמגנטיות)
 6. אלקטרונים מזווגים, אלקטרונים בלתי מזווגים

תת נושא עבור תלמידים המעוניינים להצטרף לאולימפיאדה הבינלאומית בכימיה

 1. מומנט מגנטי:   μ=μB (N(N+2))^0.5   – שימוש הנוסחה בכימיה אי-אורגנית ואכלוס האלקטרונים באורביטלי ה-d של הקומפלקס האוקטהדרלי בהתאם לערכים במשוואה.

הערה: נושא זה הוא נושא רשות, וינתן כשאלת בונוס בלבד.

שיווי משקל של מסיסות

 1. מכפלת מסיסות
 2. היווצרות משקעים, Qsp  לעומת Ksp

קבועי שיווי משקל

 1. קבועי שיווי משקל של לחצים
 2. קבועי שיווי משקל של ריכוזים והקשר ביניהם

תהליך בעירה

 1. מהם חומרי המוצא ומהם התוצרים.
 2. מהי אלוטרופיה, ומהם אלוטרופים
 3. אלוטרופים העשויים מפחמן נקי-כיצד הם יגיבו בתהליך בעירה.