שלב ב'

מידע כללי ומבנה המבחן

על מנת להשתתף בשלב ב' יש לעבור את שלב א' – הודעות מעבר ישלחו פרטנית לאחר שלב א'.

שלב ב' נערך במשך יום אחד בפקולטה לכימיה בטכניון. התלמידים מגיעים לטכניון ומבצעים מבחן.

המבחן בשלב ב' בנוי ממספר שאלות פתוחות עם סעיפים שהתלמידים נדרשים לפתור בשלוש שעות.

חומר למבחן

החומר לשלב ב' מכיל מספר נושאים חדשים, שלא נלמדים בבית הספר. חלק ממטרת המבחן, היא לאתר תלמידים בעלי מוטיבציה ועניין ללמוד את נושאים חדשים אלו.
ניתן ללמוד את הנושאים לפי ההכוונה בעמוד למידה ותרגול
ניתן לתרגל מבחני עבר מהעמוד מבחנים מהכימיאדה ושאלות מתאימות נוספות מהעמוד למידה ותרגול

בשלב ב' החומר הנדרש לתלמידים:

חומר לימוד שלב ב כימיאדה שתפ"ב י"א-י"ב

חומר לימוד שלב ב כימיאדה תשפ"ב ט-י