על הכימיאדה

הכימיאדה, האולימפיאדה הארצית בכימיה, מתקיימת מדי שנה החל משנת 2000. שלושת היעדים העיקריים של הכימיאדה הם:

  • לעודד השתתפות המונית של תלמידים מכלל בתי הספר בארץ, לפחות בשלבים הראשונים של התחרות, וכך לתרום להגברת מודעות לחשיבות לימודי הכימיה.
  • לקרב את התלמידים המשתתפים לתחומי מחקר בכימיה ולמחקר המנוהל במוסדות להשכלה גבוהה בארץ (החל משלב מסויים בתחרות).
  • גילוי כישרונות יוצאים מהכלל, אשר יהוו את השלד של נבחרת ישראל באולימפיאדות בינלאומיות בכימיה.

המסלולים השונים בכימיאדה

המסלול העיקרי – תלמידי י"א-י"ב

מורכב משלושה שלבים עיקריים:

  • שלב א' – מתקיים בבתי-ספר ומיועד לכל התלמידים הרוצים לקחת בו חלק. שלב זה כולל מבחן ובו שאלות בתחומים שונים של כימיה (בנוי בשיטה האמריקאית). כ-10% המצטיינים (כ-300 תלמידים) שעברו את שלב א' מוזמנים להשתתף בשלב ב' של התחרות.
  •  שלב ב' – מתקיים במשך יום אחד בטכניון. במסגרת זו התלמידים נבחנים, שומעים הרצאה בליווי הדגמות, עורכים סיור במעבדות המחקר של הפקולטה לכימיה. הבחינה בשלב זה מורכבת משאלות בחומר שלא נלמד בבית-ספר, בצד שאלות "מחקריות" אשר אמורות לבדוק יותר יצירתיות החשיבה. כ-30 תלמידים מהמצטיינים עולים לשלב הגמר הארצי.
  • שלב הגמר הארצי – שלב הגמר מתקיים במשך יומיים בטכניון – הפנינג של כימיה, ומורכב משלושה חלקים: תחרותי, מדעי וחברתי. החלק התחרותי מכיל בחינה – ברמה המתקרבת לרמה של בחינות באולימפיאדות הבינלאומיות, תרגיל מעבדה והרצאה של התלמידים בנושא שנבחר על ידם. ההרצאה ניתנת ונבחנת בפני הסגל האקדמי ופתוחה לקהל. החלק המדעי מכיל 2-3 הרצאות של חברי סגל מהפקולטה לכימיה בטכניון. החלק החברתי מכיל סיור במוזיאונים ובמקומות הנבחרים בעיר בחיפה. המשתתפים בשלב הגמר מוזמנים להשתתף במחנה הקיץ ובהכנה לאולימפיאדה. ארבעת המצטיינים הנבחרים מתוכם מהווים את נבחרת ישראל לאולימפיאדה הבינלאומית של אותה שנה.

 המסלול המשני – תלמידי כתות ט'-י'

מורכב משני שלבים:

  •  שלב המיונים – מתקיים בבתי-ספר ומיועד לכל התלמידים הרוצים לקחת בו חלק. שלב זה כולל מבחן ובו שאלות בתחומים שונים של כימיה (בנוי בשיטה האמריקאית).
  • שלב הגמר – מתקיים בטכניון, וכולל בחינות, סיור מעבדות ושמיעת הרצאות. עשרת התלמידים המצטיינים של השלב הגמר מוזמנים ישירות לשלב ב' לתלמידי י"א-י"ב של הכימיאדה הבאה (שנה לאחר מכן).

הפרסים לזוכים בכימיאדה

שישה זוכים (שלושה תלמידי י"א ושלושה תלמידי י"ב), מקבלים מלגת לימודים בטכניון במשך שנה או סמסטר. כמו כן, תלמידי שלב הגמר הארצי זוכים לפטור מבחינת הבגרות בכימיה בציון 100.

האולימפיאדה הבינלאומית בכימיה – iChO

  • האולימפיאדה הבינלאומית בכימיה הינה תחרות שנתית הקיימת מעל 40 שנה, ומשתתפים בה כ-300 תלמידים מכ-70 מדינות.
  • במשך השנים המשלחת הישראלית זכתה במדליות רבות!  ההכנות  לאולימפיאדה וקביעת הרכב המשלחת כוללות מחנה קיץ וימי תרגול מרוכזים בטכניון. המשתתפים  מקבלים הרצאות, מתאמנים בפתירת בעיות, מבצעים תרגילי מעבדה ונבחנים בנושאים עיקריים של תכנית התחרות. על סמך תוצאות המבחנים נקבע הרכב המשלחת במוגבלת ל-4 תלמידים מכל מדינה.