על הכימיאדה

הכימיאדה, האולימפיאדה הארצית בכימיה, מתקיימת מדי שנה החל משנת 2000. שלושת היעדים העיקריים של הכימיאדה הם:

  • לעודד השתתפות המונית של תלמידים מכלל בתי הספר בארץ, לפחות בשלבים הראשונים של התחרות, וכך לתרום להגברת מודעות לחשיבות לימודי הכימיה.
  • לקרב את התלמידים המשתתפים לתחומי מחקר בכימיה ולמחקר המנוהל במוסדות להשכלה גבוהה בארץ (החל משלב מסויים בתחרות).
  • גילוי כישרונות יוצאים מהכלל, אשר יהוו את השלד של נבחרת ישראל באולימפיאדות בינלאומיות בכימיה.

המסלולים השונים בכימיאדה

המסלול העיקרי – תלמידי י"א-י"ב

מורכב משלושה שלבים עיקריים:

  • שלב א' – מתקיים בבתי-ספר ומיועד לכל התלמידים הרוצים לקחת בו חלק. שלב זה כולל מבחן ובו שאלות בתחומים שונים של כימיה (בנוי בשיטה האמריקאית). כ-10% המצטיינים (כ-300 תלמידים) שעברו את שלב א' מוזמנים להשתתף בשלב ב' של התחרות.
  •  שלב ב' – מתקיים במשך יום אחד בטכניון. במסגרת זו התלמידים נבחנים. הבחינה בשלב זה מורכבת משאלות בחומר שלא נלמד בבית-ספר, בצד שאלות "מחקריות" אשר אמורות לבדוק יותר יצירתיות החשיבה. כ-30 תלמידים מהמצטיינים עולים לשלב הגמר הארצי.
  • שלב הגמר הארצי – שלב הגמר מתקיים אף הוא בטכניון – הפנינג של כימיה, ומורכב מבחינה והתנסות.  הבחינה – ברמה המתקרבת לרמה של בחינות באולימפיאדות הבינלאומיות וכוללת תרגיל מעבדה. המשתתפים בשלב הגמר מוזמנים להשתתף במחנה הקיץ ובהכנה לאולימפיאדה. ארבעת המצטיינים הנבחרים מתוכם מהווים את נבחרת ישראל לאולימפיאדה הבינלאומית של אותה שנה.

 המסלול המשני – תלמידי כתות ט'-י'

מורכב משני שלבים:

  •  שלב המיונים – מתקיים בבתי-ספר ומיועד לכל התלמידים הרוצים לקחת בו חלק. שלב זה כולל מבחן ובו שאלות בתחומים שונים של כימיה (בנוי בשיטה האמריקאית).
  • שלב הגמר – מתקיים בטכניון, מתקיימת בחינה בה עשרת התלמידים המצטיינים של שלב הגמר מוזמנים ישירות לשלב ב' לתלמידי י"א-י"ב של הכימיאדה הבאה (שנה לאחר מכן).

הפרסים לזוכים בכימיאדה

שישה זוכים (שלושה תלמידי י"א ושלושה תלמידי י"ב), מקבלים מלגת לימודים בטכניון במשך שנה או סמסטר.

האולימפיאדה הבינלאומית בכימיה – iChO

  • האולימפיאדה הבינלאומית בכימיה הינה תחרות שנתית הקיימת מעל 40 שנה, ומשתתפים בה כ-300 תלמידים מכ-70 מדינות.
  • במשך השנים המשלחת הישראלית זכתה במדליות רבות!  ההכנות  לאולימפיאדה וקביעת הרכב המשלחת כוללות מחנה קיץ וימי תרגול מרוכזים בטכניון. המשתתפים  מקבלים הרצאות, מתאמנים בפתירת בעיות, מבצעים תרגילי מעבדה ונבחנים בנושאים עיקריים של תכנית התחרות. על סמך תוצאות המבחנים נקבע הרכב המשלחת במוגבלת ל-4 תלמידים מכל מדינה.