על הכימיאדה

"הכימיאדה" – האולימפיאדה בכימיה – קיימת החל משנת 2000.  מטרת  הכימיאדה להשיג שלושה יעדים עקריים:

 1. לעודד השתתפות המונית של תלמידים לפחות בשלבים הראשונים של התחרות וכך לתרום להגברת מודעות לחשיבות לימודי כימיה של כלל תלמידי בתי הספר.
 2. לגרום לכך שתוך הכנה לשלבים מסוימים של תחרות התלמיד יתקרב לתחום המחקר בכימיה ולמחקר המנוהל במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
 3. גילוי כישרונות יוצאים מהכלל, עידוד לימוד לפי תוכניות אישיות\ תכנים מדעיים המבוססים בעיקר על כימיה כדי לעודד בעתיד במחקר בתחומים אלה. התלמידים האלה יהוו גם שלד של נבחרת ישראל באולימפיאדות בינלאומיות בכימיה.

תחרות הכימיאדה מתבצעת בשלושה מסלולים:

 • המסלול העיקרי מכיל שלושה שלבים:

  שלב א'  מתקיים בבתי-ספר ומיועד לכל התלמידים הרוצים לקחת בו חלק. הוא מכיל מבחן הכולל שאלות בתחומים שונים של כימיה ובנוי בשיטה האמריקאית. כ-10% המצטיינים שעברו את שלב א מוזמנים להשתתף בשלב ב'  של התחרות.

   שלב ב'  מתקיים במשך יום אחד בטכניון. במסגרת זו התלמידים נבחנים, שומעים הרצאה בליווי הדגמות, עורכים סיור במעבדות המחקר של הפקולטה לכימיה. מספר התלמידים המעפילים לשלב זה נע סביב כ-300 תלמיד. הבחינה בשלב זה מורכבת משאלות בחומר שלא נלמד בבית-ספר, בצד שאלות "מחקריות" אשר אמורות לבדוק יותר יצירתיות החשיבה. כ-30 תלמידים מהמצטיינים עולים לשלב הגמר הארצי .

    שלב הגמר הארצי    שלב הגמר נמשך יומיים והוא מורכב משלושה חלקים: תחרותי, מדעי וחברתי והופך להיות חגיגה הפנינג של כימיה. החלק התחרותי מכיל בחינה – ברמה המתקרבת לרמה של בחינות באולימפיאדות הבינלאומיות,  תרגיל מעבדה והרצאה של התלמידים בנושא שנבחר על ידם. ההרצאה ניתנת ונבחנת  בפני הסגל האקדמי ופתוחה לקהל. החלק המדעי מכיל 2-3 הרצאות של חברי סגל מהפקולטה לכימיה בטכניון. החלק החברתי מכיל סיור במוזיאונים ובמקומות הנבחרים בעיר בחיפה המשתתפים בשלב הגמר מוזמנים להשתתף במחנה הקיץ ובהכנה לאולימפיאדה. ארבעת המצטיינים הנבחרים מתוכם מהווים את נבחרת ישראל לאולימפיאדה הבינלאומית של אותה שנה.

   הפרסים: מספר הזוכים הוא 6 (שלושה תלמידי י"א ושלושה תלמידי י"ב), שמקבלים פרס של מלגת לימודים בטכניון במשך שנה או סמסטר. כמו כן, זוכים תלמידי שלב הגמר הארצי לפטור מבחינת הבגרות בכימיה בציון 100.

 •  המסלול המשני לתלמידי כתות ט'-י'

  מורכב משני שלבים:

   שלב א'- התלמידים נבחנים בבית הספר  בתחומים שונים של כימיה. המבחן בנוי בשיטה האמריקאית.

  שלב גמר– מתקיים בטכניון, והוא מכיל בעיקר בחינות, סיור מעבדות ושמיעת הרצאות.

  כ-10תלמידיםהמצטיינים של השלב הגמר מוזמנים ישירות לשלב ב' לתלמידי י"א-י"ב של הכימיאדה הבאה.

  תלמידים המעוניינים להשתתף בהכנות לאולימפיאדה הבינ"ל מוזמנים לפנות למתרגלת הראשית ד"ר איזנה ניגל, 04-8293702 EMAIL: Izanaeti@tx.technion.ac.il, בצירוף המלצת המורה. 

  תחרות זו מתקיימת מעל 40 שנה ומשתתפים בה כ-280 תלמידים מכ-70 מדינות.

  במשך השנים המשלחת הישראלית זכתה במדליות רבות!  ההכנות  לאולימפיאדה וקביעת הרכב המשלחת כוללות מחנה קיץ וימי תרגול מרוכזים בטכניון. המשתתפים  מקבלים הרצאות, מתאמנים בפתירת בעיות, מבצעים תרגילי מעבדה ונבחנים בנושאים עיקריים של תכנית התחרות. על סמך תוצאות המבחנים נקבע הרכב המשלחת במוגבלת ל-4 תלמידים מכל מדינה.