מארגני הכימיאדה

Professor Zeev Gross

פרופ' זאב גרוס
אחראי אקדמי

04-8293954
chr10zg@tx.technion.ac.il

Dr Izana Nigl-Etinger

ד"ר איזנה ניגל-אטינגר
מאמנת ראשית של  כימיאדה ארצית ובינלאומית

04-8293702
izanaeti@tx.technion.ac.il


ד"ר אביטל להב
מנהלת תוכניות נוער

savitalg@gmail.com

048293738