מידע כללי והרשמה

טופס הרשמה לכימיאדה 2019-2020

מצ"ב טופס ההרשמה: כימיאדה תש"ף

השנה, שלבי הכימיאדה יתקיימו בתאריכים:

  • שלב א' – יתקיים בשני מועדי בחינה:
    יום ה' 24.10.2019 – יתקיים בבתי הספר ברחבי הארץ.
    יום ה' 31.10.2019 – יתקיים בבתי הספר ברחבי הארץ.
  • שלב ב' – יפורסם בהמשך – יתקיים בפקולטה לכימיה, טכניון חיפה.
  • שלב ג' – יפורסם בהמשך – יתקיים בפקולטה לכימיה, טכניון חיפה.

הכנה לכימיאדה

ניתן למצוא מבחני תרגול באתר משרד החינוך.

בנוסף, באתר זה, בעמוד מבחנים ופתרונות, מופיעות שאלות ותשובות של מבחני ה"כימיאדה" משנים קודמות וקישורים לאתרי אולימפיאדות בין-לאומיות בכימיה של מדינות אחרות.

הרחבת שיתוף הפעולה הקיים עם מורי בתי הספר

מידי שנה אנו מקיימים ברציפות את ה"כימיאדה" – האולימפיאדה הארצית בכימיה לתלמידי  כיתות י"א-י"ב ובמסלול משני לתלמידי כתות ט'-י'.

ברצוננו להרחיב את שיתוף הפעולה בינינו לבין מורי הכימיה בבתי הספר. אחת המטרות החשובות של המפעל הזה, היא עידוד בני הנוער להתעניין בנושאי הכימיה השונים. לכן, בחרנו למבחני ה"כימיאדה" נושאים חדשניים, שהם מעבר לתוכנית הלימודים המקובלת בבתי הספר אך בעלי קשר הדוק לחומר הנלמד.

אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו הצעות לשאלות בצרוף פתרונות מלאים. אנו נשקול הכללתן של שאלות אלו במסגרת השלבים השונים של  ה"כימיאדה".

מאגר שאלות ההכנה ל"כימיאדה", כמו התחרות עצמה, נועד לפתח בקרב התלמידים חשיבה בלתי סטנדרטית ולהקנות להם גישות מקוריות לפתרון בעיות בכימיה.

ניתן לשלוח את הצעותיכם לשאלות לדואר האלקטרוני: savitalg@gmail.com, בציון שם המורה, שם ביה"ס וכתובתו. במידה והשאלה נלקחה ממקור כלשהו, יש לציין את פרטי המקור, כגון אתר אינטרנט או ספר. נא לשלוח את השאלה והפתרון בנספח (attachement)  כתוב במעבד תמלילים Word. ניתן לראות דוגמאות לשאלות ההכנה באתר האינטרנט.