מבחנים מהכימיאדה

 דף למורה

הדף מכיל נושאים לשלבים א ב ג של הכימיאדה.

מבחנים חדשים:

 

פתרון ט-י גמר 2014-15

כיתות ט-י שלב א 2015-2016-תרגום לערבית

שלב א יא-יב בערבית 2017-2018 (2)

שלב א כיתות יא-יב 2015-2016-תרגום לערבית

שלב א-2017-2018 יא-יב

שלב א ט-י 2017-2018

כתות ט-י שלב א 2015-2016 עברית

שלב א כיתות יא-יב-עברית 2015-2016

ט-י שלב א 2017-2018 בערבית

מבחן שלב ב יא-יב 2014-15 (4)

מבחן שלב ב יא-יב 2014-15

פתרונות שלב א ט-י 2014-15 (1)

מבחן שלב א ט-י 2014-15 (1)

שלב_ג_ט-י_מתוקן 2013-14

פתרון שלב ג יא-יב 2013-14

שלב ג מבחן יא-יב 2013-14

פתרונות שלב ב יא -יב 2013-14

שלב ב יא-יב מבחן 2013-14

שלב ב יא-יב תיקונים-2013-14

שלב א כיתות ט-י

מבחן 2012 + פתרון

 מבחן 2011

icon.doc מועד ב 2010/2011

icon.doc מבחן מועד ב 2010/2011 פתרון

 מבחן 2010

 מבחן 2009

מבחן 2008/2009 + פתרון

 מבחן 2006

 מבחן 2005

 מבחן 2004

שלב ג'

 הנחיות – שלב ג

כיתות ט-י 2013

כיתות ט-י 2013 פתרון

כיתות יא-יב 2013

כיתות יא-יב 2013 פתרון

icon.docכיתות ט-י 2011

icon.docכיתות ט-י 2011 פתרון

icon.docכיתות יא-יב 2011

icon.docכיתות יא-יב 2011 פתרון

icon.docכיתות יא יב 2010

icon.docכיתות ט-י 2009

icon.docכיתות ט-י 2009 פתרון

icon.docכיתות יא-יב 2009

icon.docכיתות ט-יב 2008

icon.docכיתות ט-יב 2008 פתרונות

icon.docכיתות ט-י 2007

icon.docכיתות ט-י 2007 פתרון

icon.docכיתות ט-י 2006

icon.docכיתות ט-י 2005

icon.docכיתות ט-י 2005 פתרון