מבחנים מהאולימפיאדה הבינלאומית

שנת 2013

תיאורטי

פרקטי

שנת 2012

תיאורטי

פרקטי

שאלות הכנה:

 קובץ 1

 קובץ 2

הכנה למעבדות:

 קובץ 1

שנת 2011

שאלות הכנה:

icon.docשאלות הכנה 16-30

שנת 2010

שאלות הכנה:

 icon.docשאלות הכנה

שנת 2009

שאלות הכנה:

icon.docשאלות הכנה

שנת 2008

שאלות הכנה:

icon.docשאלות הכנה

שנת 2007

pdf_iconתיאורטי

שאלות הכנה:

icon.docשאלות הכנה