מבחנים מהאולימפיאדה הבינלאומית

לתשומת ליבכם, מרבית הקבצים הינם בשפה האנגלית.

מבחנים מהאולימפיאדה הבינלאומית לכימיה iChO

שנה שלב מקדים חלק תיאורטי חלק מעשי
2019 חלק מקדים 2019
חלק מקדים 2019 – פתרון
חלק תיאורטי 2019
חלק תיאורטי 2019 – פתרון
חלק מעשי 2019
חלק מעשי 2019 – פתרון
2018 חלק מקדים תיאורטי 2018
חלק מקדים תיאורטי 2018 – פתרון
חלק מקדים מעשי 2018
חלק מקדים מעשי 2018 – פתרון
חלק תיאורטי 2018
חלק תיאורטי 2018 – פתרון
חלק מעשי 2018
חלק מעשי 2018 – פתרון
2017 חלק מקדים 2017
תיקונים לחלק מקדים 2017
חלק מקדים 2017 – פתרון
חלק תיאורטי 2017
חלק תיאורטי 2017 – פתרון
חלק מעשי 2017
חלק מעשי 2017 – פתרון
2016 שלב מקדים 2016
שלב מקדים 2016 – פתרון
חלק תיאורטי 2016 חלק מעשי 2016
2015 שלב מקדים 2015
תיקונים לשלב מקדים 2015
תיקונים נוספים לשלב מקדים 2015
שלב מקדים 2015 – פתרון
חלק תיאורטי 2015
חלק תיאורטי 2015 – פתרון
חלק מעשי 2015
חלק מעשי 2015 – פתרון
2014 שלב מקדים 2014 חלק תיאורטי 2014
חלק תיאורטי 2014 – פתרון
חלק מעשי 2014
2013 חלק תיאורטי 2013 חלק מעשי 2013
2012 שלב מקדים תיאורטי 2012 – חלק 1
שלב מקדים תיאורטי 2012 – חלק 2
שלב מקדים מעשי 2012
חלק תיאורטי 2012 חלק מעשי 2012
2011 שלב מקדים 2011
2010 שלב מקדים 2010
2009 שלב מקדים 2009
2008 שלב מקדים 2008
2007 שלב מקדים 2007 חלק תיאורטי 2007