רשימת התלמידים שעולים לשלב ב' בכימיאדה 2017-2018

שם בית הספר עיר משפחה שם כתה
בי"ס הכפר הירוק הכפר הירוק ארילס ענבל י 3
בי"ס הכפר הירוק הכפר הירוק בן חמו גולדפיין נדב ט
בי"ס הכפר הירוק הכפר הירוק ברס נדב י 4
בי"ס הכפר הירוק הכפר הירוק מגל מעיין ט
בי"ס הכפר הירוק הכפר הירוק פאר רועי ט
מקיף ג' – אשדוד אשדוד גבע ענבל י4
קרית חינוך ותרבות דרור תל-מונד גלר יפעת י 5
מקיף ע"ש   מוסינזון הוד השרון וולך איל י 1
שבח מופת תל-אביב נובינקוב סופיה י
תיכון אחד העם פתח-תקוה קרסק נועה י 4