מידע כללי

תאריכי כימיאדה 2016-2017 :

כיתות יא'-יב':

23.11.16 – יום ד' – שלב א'.

19.01.17 – יום ה' – שלב ב'.

30.03.17 – יום ה' – שלב הגמר.

 

כיתות ט-י':

23.11.16 – יום ד' – שלב א'.

29.03.17 – יום ד' – שלב הגמר.

 

בהצלחה!