מבחנים מהכימיאדה

 דף למורה

הדף מכיל נושאים לשלבים א ב ג של הכימיאדה.

שלב ג'

 הנחיות – שלב ג

כיתות ט-י 2013

כיתות ט-י 2013 פתרון

כיתות יא-יב 2013

כיתות יא-יב 2013 פתרון

icon.docכיתות ט-י 2011

icon.docכיתות ט-י 2011 פתרון

icon.docכיתות יא-יב 2011

icon.docכיתות יא-יב 2011 פתרון

icon.docכיתות יא יב 2010

icon.docכיתות ט-י 2009

icon.docכיתות ט-י 2009 פתרון

icon.docכיתות יא-יב 2009

icon.docכיתות ט-יב 2008

icon.docכיתות ט-יב 2008 פתרונות

icon.docכיתות ט-י 2007

icon.docכיתות ט-י 2007 פתרון

icon.docכיתות ט-י 2006

icon.docכיתות ט-י 2005

icon.docכיתות ט-י 2005 פתרון