מבחנים מהכימיאדה

נושאים לשלב ב' תשע"ד, 15.01.14

כיתות י"א-י"ב

 • סטויכיומטריה
  • מעבר בין גרמים למולים לריכוז
  • חישבוים של הרכבי חומר לפי מסה
  • חישובים של נוסחה אמפירית מאחוזים לפי מסה של היסודות בתרכובת
  • חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות
 • מבנה האטום
  • תיאור אורביטלים/אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים: n, l, ml, ms
 • כימיה גרעינית
  • פליטת אלפא, בטא, גמא
  • איזון משוואות
 • תרמוכימיה
  • הגדרות: אנתלפיית התהוות, אנתלפיית שריפה
  • חוק הס
  • הגדרה של תגובה אקסותרמית/אנדותרמית
 • שיווי משקל כימי
  • ביטוי של Kc ושל Kp וחישובו
  • חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון
 • חומצות ובסיסים
  • חישובי pH, ריכוז, Ka של חומצה חלשה אם ידועים שניים מתוך השלושה
 • מעברי פאזה
  • הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים
  • דיאגרמות פאזה
 • גזים
  • משוואת הגזים האידיאלים
  • שיווי משקל בפאזה הגזית
  • לחצים חלקיים: הגדרה, חוק דלטון
 • קינטיקה
  • הגדרות: מגיב, תוצר, מצב מעבר, חומר ביניים, אנרגיית שפעול
  • שלב קובע קצב
  • תוצר קינטי לעומת תוצר תרמודינמי
 • מבנה של מוצקים
  • הכרת סוגים שונים של תאי יחידה גבישיים (קובי פשוט, ממורכז פאה, ממורכז גוף)
  • חישובי צפיפות של חומרים אם ידוע מבנה תא היחידה
 • תגובות חמצון-חיזור
  • קביעת דרגות חמצון
  • זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור
 • אלקטרוכימיה
  • הגדרת קתודה/אנודה
  • הכרות בסדרה האלקטרוכימי
  • הגדרה של פוטנציאל חיזור סטנדרטי
 • תרכובות קואורדינטיביות
  • מספרי קואורדינציה
  • דרגות חמצון
 • כימיה אורגנית
  • מבני לואיס, מבנים מרחביים
  • רזוננס: ציור מבנים והבנת המושג
  • הגדרה של מומנט דיפול וקביעת כיוונו במולקולות פשוטות
  • הכלאה (היברדיזציה) של אורביטלים
  • איזומרים מבניים/אופטים/גיאומטרים
  • הכרת קבוצות פונקציוניליות שונות: כהל, אתר, אסטר, חומצה קרבוקסילית, קטון, אלדהיד

 בהצלחה!

לשאלות ומידע נוסף בנושאי הבחינות ניתן לפנות לדר' איזנה ניגל אתינגר, המתרגלת הראשית.
טלפון: 04-8293702
EMAIL: izanaeti@tx.technion.ac.il

 

 דף למורה

הדף מכיל נושאים לשלבים א ב ג של הכימיאדה.

שלב ג'

 הנחיות – שלב ג

כיתות ט-י 2013

כיתות ט-י 2013 פתרון

כיתות יא-יב 2013

כיתות יא-יב 2013 פתרון

icon.docכיתות ט-י 2011

icon.docכיתות ט-י 2011 פתרון

icon.docכיתות יא-יב 2011

icon.docכיתות יא-יב 2011 פתרון

icon.docכיתות יא יב 2010

icon.docכיתות ט-י 2009

icon.docכיתות ט-י 2009 פתרון

icon.docכיתות יא-יב 2009

icon.docכיתות ט-יב 2008

icon.docכיתות ט-יב 2008 פתרונות

icon.docכיתות ט-י 2007

icon.docכיתות ט-י 2007 פתרון

icon.docכיתות ט-י 2006

icon.docכיתות ט-י 2005

icon.docכיתות ט-י 2005 פתרון