כימיאדה 2017-2018

 

חומר ומיקוד לבחינת הכימיאדה הארצית שלב א', כיתות יא-יב' וכיתות ט-י', 2017-2018

 

מרבית החומר מתבסס על המיקוד שניתן לבתי הספר על ידי משרד החינוך, אך קיימות תוספות נוספות הנדרשת ללמידה בשלב א'.

 

א. החומר הנדרש ללמידה עבור שלב א'-תוספות-כיתות יא'-יב':

הנושא קינטיקה לא ישאל בבחינה

 1. חוק הגזים האידיאליים ויישומיו, חוק הגזים המשולב.
 2. חומצות ובסיסים בתמיסות מימיות. חומצות חזקות וחלשות ובסיסים חזקים וחלשים. תגובות סתירה. קבוע אוטופרוטוליזה(Kw), (חישוב pH לפי ריכוזים מולריים).
 3. גורם מקביל, חישוב ניצולת תגובה, אחוזים משקליים.
 4. קביעת מבנה גיאומטרי של מולקולה, וזוויות של גיאומטריות מולקולאריות שונות.
 5. תגובות שריפה.

6.כימיה גרעינית, תגובות גרעיניות, ניבוי סוגי דעיכה גרעינית. סינתזה גרעינית.

 1. קשרי סיגמה ופאי, הכלאת אורביטלים.
 2. שיווי משקל כימי.

 

 ב.  החומר הנדרש ללמידה עבור שלב א'-תוספות-כיתות ט-י':

*הנושא תרמודינמיקה-לא ישאל בבחינה

*הנושא ביקוע גרעיני לא ישאל בבחינה

*הנושא קינטיקה לא ישאל בבחינה

 1. גורם מקביל, חישוב ניצולת תגובה, אחוזים משקליים.
 2. הבדלים בין נוסחה מולקולרית ואמפירית
 3. שיווי משקל כימי, שיווי משקל דינמי-לדעת ולהבין בגדר של הגדרה.
 4. לדעת מה זה קטיונים ואניונים-מושגים
 5. הבנת המושג גזים אידיאליים
 6. מספר אבוגדרו, וחישוב אטומים
 7. רמות ערכיות, אלקטרוני ערכיות, וקונפיגורציה אלקטרונית
 8. הבנת המושגים חומצה חזקה-חומצה חלשה, בסיס חזק-בסיס חלש

 

 

ג. להלן החומר הנדרש ממשרד החינוך: (נא לשים לב לשינויים והערות) , כל החומר הבא יהיה בבחינה עבור כיתות ט-י' וכיתות יא-יב'.

נא לשים לב להבהרות.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9